جشن بیست و ششمین سالگرد تاسیس شرکت آلتون رای

12 آبان ماه ۱۴۰۰

هتل استقلال